Even tijd in het vliegtuig naar Madrid, om een deel van het 15de seminar van de Liber Architecture Groep bij te wonen, en zelf een presentatie te geven over ons Library Learning Centre. In vogelvlucht en dus natuurlijk veel te kort een impressie van vier interessante bijeenkomsten die ik de afgelopen weken bijwoonde.

Allereerst de lezing van de vertrekkende directeur van DOK, Eppo van Nispen tot Sevenaer op 24 maart in DOK. Met allerlei leuke quotes zoals “de echte collectie zijn de mensen” of “it is easy to miss something you are not looking for”. Eppo schetst op een heldere manier de context waar we als bibliotheken mee te maken hebben, en prikkelt het publiek om antwoord te geven op de vraag of de bibliotheek nu weer uitgevonden zou zijn.

Een prachtig bruggetje natuurlijk naar ons eigen gezamenlijk symposium UGame-ULearn dat op 1 april plaatsvond. De keynotes hiervan zijn ook nog steeds te bekijken. Ik vond de presentatie van Michael Edson, van het Smithsonian, zeer interessant. Wat te denken van “Thing big, start small and move fast”. Je moet beseffen dat je concurreert met iedereen en dat de onlogische gebruiker van vandaag je klant van morgen kan zijn. Later op de dag sloot het praatje van Michael Stephens daar naadloos bij aan. Er zijn mensen die nooit naar je gebouw (of website) toekomen: “Find them, talk to them and go to them”.

Op 12 april had productmanager Zofia Brinkman geregeld dat Thomas Guignard van EPFL Lausanne bij ons intern een presentatie verzorgde over het Rolex Learning Centre, dat nu al open is, maar officieel eind mei geopend wordt. Hoe herkenbaar waar zij mee bezig zijn door de library, services, offices, catering en een multifunctionele hal bij elkaar te brengen onder 1 dak. Een pracht ontwerp en een enorme klus: zij hebben tien faculteitsbibliotheken tegelijk ondergebracht in het nieuwe gebouw. Thomas vertelde ook veel over de collectie: hij is namelijk Head Acquisitions. Hun insteek is om van “selection of content naar selection of access te gaan”, en ook dit is herkenbaar, en recent onderwerp van gesprek geweest tussen ons MT en de informatiespecialisten. Nou vooruit dan nog een gebruikersgerichte quote: “put your web-opac where your users are”.

 Rolex Learning Centre Lausanne

 

Als laatste onderwerp voor deze bijdrage haal ik nog even de MKB-ontbijtsessie van dinsdag 13 april aan. In de vroege ochtend (half acht) 25 mensen en een spreker gemotiveerd krijgen om bij ons aan te schuiven, vind ik echt een enorme prestatie. Initiatief om MKB en TU Delft op deze manier bij elkaar te brengen ligt al een tijd bij ons in samenwerking met het valorisation centre; eerst is accountmanager Anke Versteeg contactpersoon geweest, nu heeft Michiel Munnik dit naadloos van haar overgenomen. De lezing was van Karel Vollers, van de faculteit Bouwkunde, en ging over glasgebogen constructies > vloeiende vormen zullen langzaam steeds meer gangbaar worden in de architectuur. In Delft hebben ze, in samenwerking met een glasbedrijf, een goed voorbeeld van MKB-TU Delft synergie, een nieuwe manier ontwikkeld om alle vormen met 1 mal te kunnen maken. Komt toch mijn versleten materiaalkundepet even bovendrijven!

Blog views as per June 25, 2013: 2335. After that date post was migrated to this new url.