Dat was een bewogen week: we hadden last van wateroverlast vanwege problemen met een boiler, namen afscheid van Maria Heijne, onze geweldige bibliothecaris, hadden de laatste week van de tentamenperiode, en ik mag mezelf vanaf 1 augustus 2011 ook bibliothecaris noemen.  Na het afscheid van Maria, kreeg ik van haar een overdrachtsdocument uit 1954, een werkinstructie voor een bibliothecaris van Dr.ir. L.J. van der Wolk. Prachtige passages staan daar in, eentje moet ik echt even aanhalen:

Wanneer de ochtend besteed wordt aan werkzaamheden, die direct met de dagelijkse gang van zaken in de Bibliotheek te maken hebben, en de middag aan de “bijkomende” werkzaamheden is dit waarschijnlijk een redelijke verdeling van de tijd. Men kan meer of minder tijd uittrekken voor besprekingen, studie, contact houden e.d. en men kan meer of minder commissie-vergaderingen per jaar uitschrijven, resp. bijwonen.

Wij zullen ook onze vergadercultuur meenemen in de vervolgpilot van het nieuwe werken binnen onze  bibliotheek, en wat ik leuk van dit stukje tekst vind, is dat het element “keuze” hier wordt benoemd. Je bepaalt zelf hoeveel overleggen je inplant of bijwoont. En dat dus al in 1954! Ha, binnen een bibliotheek!

Een andere gedachte die ik deze week had ging over het begrip Bibliothecaris. Bij de TU Delft bent je als hoofd van een ondersteunende dienst directeur, maar in de bibliotheekwereld heet dat Bibliothecaris. Echter, het lijkt mij dat iedereen die zijn of haar werk verricht in of voor de bibliotheek in feite een bibliothecaris is. Enfin, what’s in a name natuurlijk!

En nu mag ik samen met al onze bibliothecarissen dus verder werken aan wat al is opgebouwd: de TU Delft Library met het prachtige Library Learning Centre. Het is zoals ik tegen velen deze week heb gezegd: de koers blijft ongewijzigd, maar ik breng natuurlijk toch verandering mee, en ik kan me nog niet baseren op tien jaar ervaring. Ik zal na de zomer alle teams opzoeken en zorgen dat we tijd krijgen om aan elkaar en mijn nieuwe rol te wennen.

The library is facing challenges beyond belief and therefore we should believe more than ever in ourselves.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1742. After that date post was migrated to this new url.